Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Pesti Viktória egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.ittvagyok.co.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott szolgáltatások, úgy mint coaching és ehhez tartozó kiegészítő szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató:

Név: Pesti Viktória egyéni vállalkozó

Székhely: 1195 Budapest, Jókai utca 6.

Nyilvántartási száma: 51052160

Adószáma: 67987597-1-43

Email cím: ittvagyokcoaching(kukac)gmail.com

Telefonszám: 0620 3598815

1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató támogatja és coaching eszközökkel segíti a Megrendelőt az általa kitűzött célhoz vezető út megtalálásában, önismeretének mélyítésében (a továbbiakban: „Megrendelő”).

A Szolgáltatás célja, hogy támogassa a Megrendelőt, hogy közelebb kerüljön saját belső világához, megértse belső működésének egyes mozzanatait és ezáltal személyes fejlődést érhessen el.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót személyes illetve online coaching folyamat tartásával.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Pesti Viktória, egyéni vállalkozó.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a honlapon, amik tanácsadással, önismerettel, önfejlesztéssel és coachinggal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkoznak.

3. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.ittvagyok.co.hu weboldalon található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a kapcsolatfelvételre megadott telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétellel jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

4. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5. Szolgáltatási díj

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a www.ittvagyok.co.hu weboldalon, vagy annak aloldalain feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és személyesen, a konzultációk során kerül kiegyenlítésre

6. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

7. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.ittvagyok.co.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

8. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

9. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

10. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

11. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ittvagyok@ittvagyok.co.hu.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.ittvagyok.co.hu/coaching-aszf weboldalon.